Nhân mùa Tạ Ơn 2017

Một năm nữa lại trôi qua. Ngày lễ Tạ Ơn đã đến, ban điều hành Kinh5 Foundaion xin kính gửi đến quí cha, quí sơ, qúi tu sĩ, anh chị em thiện nguyện và đặc biệt quí ân nhân lời cầu chúc bình an và hạnh phúc.

Read more

Southern CA, 3rd Annual Fundraising Event 2013

Muà ThanksGiving năm nay, Kinh5 Foundation sẽ cùng các anh chị em của vùng Nam California tổ chức Tiệc Họp Mặt gây qũy mang chủ đề: "Đêm Nhạc Của Yêu Thương 3". Thứ nhất là để chúng ta gặp gỡ bà con mỗi năm một lần; hai là gây quỹ giúp những công việc mà Kinh5foundation đang tiến hành tại quê nhà...

Read more

12-09-2012: SoCal 2nd Annual Fundraising Dinner, Santa Ana, CA

Up coming event, Join us. QBI Kinh5 Foundation cordially invites you and guests to attend its 2nd Annual Fundraising Dinner in Santa Ana, California.

Read more

01-21-2012: Kinh5 Student Retreat Program, Kinh5, Tan Hiep, Vietnam

Annually at Kinh5, Tân Hiệp, Kiên Giang, Việ̀tnam. Kinh5 Student Retreat Program was always happen around the Luna New Years with the purpose of gathering all Kinh5 students together to create the momentum for study, creativity, sharing and supporting, That includes College students from all over the world, High School students, Elementary, and all Teachers, Advisers supporting from four parish Church in Kinh5, Vietnam..

Read more

01-08-2012: New Year "tết" Celebration, Seattle, Washington

New Year "tet" Celebration from Kinh5 Seattle, WA Kinh5 members whose live in Seatle, Washington and its surrounding area are proud to announced that this year 2012 Vietnamese New Year celibration will be held on Sunday January 08, 2012. We cordially invites you and guests to attend its first Celebration

Read more

12-18-2011: SoCal Fundraising Event Results

Kinh5 Foundation was able to run a first annual fundraising successfully. There were more than 300+ supporters came to the event. Our supporters came in with happy faces, and left with Christmas spirit and happiest...

Read more

12-11-2011: Kinh5's Day, Dallas Fort Worth, TX

Kinh5's Day, Dallas Fort Worth, TX Kinh5 members whose live in Dallas Texas and its surrounding area are proud to announced that this year 2011, the Kinh5's Day will be held on Sunday December 11, 2011. We cordially invites you and guests to attend its Annual Celibration mass, and Dinner...

Read more

12-18-2011: Up coming event , Join us - Santa Ana, CA

Kinh5 Foundation Annual Fundraising Dinner. "December 18, 2011" There are so much demand in Vietnam that our members are not able to contribute to cover projects that we wish to complete in 2012. Currently there are four projects that already finish their design phase, and we are start the fundraising process. Those projects are...

Read more