WHAT

GIOAKIM grassroot charity cordonally invites all Kinh5 Students from fours parishes and you to join us at the Anual Student Retreat Program. 

 

WHY:

Anually at Kinh5, Tân Hiệp, Kiên Giang, Việ̀tnam. Kinh5 Student Retreat Program was always happen around the Luna New Years with the purpose of gathering all Kinh5 students together to create the momentum for study, creativities, sharing and supporting, That includes College students from all over the world, High School students, Elementry, and all Teachers, Advisors supporting from four parishs Church in Kinh5, Vietnam.

In 2009 and before 2009. the event was leading by Father Thận, Father Thoa, Father Bình and may supporters behind.

In 2010, and 2011 the event was leading by Father Hung, Father Hanh, and Father Tu, and a special group supporters from Father Than parish also came in.

This year 2012 also not an exception, Yes, Kinh5 students retreat programs will continue to carrying out its purposes from the past years, and open more for other students around Kinh5 to attend. This special program is sponsor by GIOAKIM Charity grassroot Kinh5 since more than 20 years ago. We are expecting more than 300+ students will be at this events.

 

WHERE:

      --- Địa điểm tại Giáo Xứ Tân Chu

           Kinh5A, Tân Hiệp, Kiên Giang, Vietnam.

 

WHEN:

      --- Ngày họp mặt sinh viên,học sinh Kinh 5 Xuân 2012 được tổ chức như sau ;

      ---  Vào Ngày Thứ bảy  28 tết. (nhằm ngày 21, tháng 1, 2012)

 

        Chương trình sinh hoạt gồm có:

      --- 8g30 AM     Tập họp,điểm danh

      --- 9g00  AM    Chào thăm quí cha,sinh hoạt,khởi động.

      --- 9g30  AM    Hội thảo chung sinh viên bốn Giáo Xứ,do Cha Hạnh Giáo xứ Thức Hóa đảm trách

      --- 10g00 AM   Họp riêng Giáo xứ .

      --- 10g 30 AM  Thánh Lễ : do cha  Hưng Giáo Xứ Tân Chu chủ tế

                                Giảng do Cha Tư Giáo Xứ Tân Hoá

      --- 11g30  AM  Dùng cơm thân mật,huynh đệ

                                Văn nghệ mừng xuân 2012

                                Chúc mừng các cha và giao lưu.                                                                                                

Kính chuyển đến quý bà con cùng hiệp ý cầu nguyện cho buổi Lễ họp mặt được thành công ,tốt đẹp. 

Trân trọng kính chào quý vị.

 

For More infomation: Xin liên lạc:

Trọng Vũ email at: ductrongsang@yahoo.com