Emerald Bay Restaurant 5012 W. Edinger Ave, Santa Ana, CA What: Muà ThanksGiving năm nay, Kinh5 Foundation sẽ cùng các anh chị em của vùng Nam California tổ chức Tiệc Họp Mặt gây qũy mang chủ đề: "Đêm Nhạc Của Yêu Thương 3". Why: Thứ nhất là để chúng ta gặp gỡ bà con mỗi năm một lần; hai là gây quỹ giúp những công việc mà Kinh5foundation đang tiến hành tại quê nhà. When: Vào ngày 24, tháng 11 năm 2013 Từ lúc 4g chiều đến 11g đêm. Where: Tại nhà hàng: Emeral Bay Restaurant 5012 W. Edinger Ave, Santa Ana, CA Included: - Guest Speaker - Kinh5 Foundation special presentation - Live music sponsor by the "The Atlantic Band - Santa Ana" - Các Ca Sĩ: 1- MC, Jackie Le Hoa 2- Tuấn Vũ 3- Phượng Mai 4- Mai Phương 5- Fatima 6- Thao Lee 7- Khải Anh 8- Khác Minh - and many other Singers, Musician, and Kinh5 Talented performers - Lottery for fundraising purposes. - and many more